QMI Diesel Enhancer

$19,64$2.581,05

Dagens högteknologiska, höghastighetsmotorer, med små toleranser, tenderar att ha avlagringar från bränslet kan skapa motorproblem. QMI Diesel förbättrare tar bort avlagringar och förbättrar förbränningen på ett enkelt och prisvärt sätt. Innehåller inte etanol eller metanol

Se en Power Point-presentation

Beskrivning

Fördelar
Dagens högteknologiska, höghastighetsmotorer, med små toleranser, tenderar att ha avlagringar från bränslet kan skapa motorproblem. QMI Diesel förbättrare tar bort avlagringar och förbättrar förbränningen på ett enkelt och prisvärt sätt. Innehåller inte etanol eller metanol

• Tar bort vatten genom att helt lösa det i bränslet. På så sätt används ett problem som vatten för att förbättra förbränningen.
• Rengör ventiler, injektorer och förbränningskammare för skadliga avlagringar
• Smörjer bränslepump, munstycken, ventiler, övre cylinder och kolv. Den gör stora förbättringar av ”miljödieseln”. Rengör hela bränslesystemet från bränsletanken till avgasröret.
• Ger bättre procentandelar i diesel.
• Ger förbättringar av förbränningen så det blir mer effekt och mindre utsläpp av skadliga ämnen.
• Fungerar som en katalysator för mer fullständig förbränning. Tar bort knackande ljud från förbränningsprocessen.

Stoddard lösningsmedel / bensin; 232-489-3 30-60 %
Butylglykol; 203-905-0 15-40 %

Fara

För enOrsaker till organskador vid långvarig eller upprepad exponering. Farligt vid inandning. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan vara dödligt vid förtäring och kommer ner i luftvägarna. Farligt vid förtäring. Brandfarlig vätska och ånga. Upprepad exponering kan ge torr hud eller hudsprickor. Frätande för luftvägarna. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter; Ta bort eventuella kontaktlinser om möjligt; Fortsätt skölja. VID FÖRTÄRING: Skölj munnen; Framkalla INTE kräkning. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och låt vila i en ställning som underlättar andningen. Innehåll/behållare levereras till godkänd mottagningsstation för farligt avfall. Andas inte in damm / rök / gas / dimma / ångor / spray. Förvara utom räckhåll för barn.

Mer information

Vikt Inte tillgänglig
Dimensioner Inte tillgänglig
Val av enhet

1 liter, 2,5 liter, 5 liter, 208 liter

Tekniskt datablad

Länk till tekniskt datablad

SDS Miljöinformation

Länk till SDS Miljöinformation

Presentation

Se presentation av sparande

Recensioner

 1. Thor Johansen

  Oljekamin og bruk av QMI Dieselforbedrer. 11.mars 2015

  Tidligere år brukte vi fra 1200L til 1800L på en sesong. Alt etter hva hvilke temperaturer og stormer vinteren hadde å by på. 6.november 2014 ble oljekamina fyrt opp.
  11.mars 2015 ble tanken fylt på nytt. 412L + 1L QMI Dieselforbedrer.Altså 413Liter på 125 dager. Noe over 4 mnd. Regner en da på en snill måte så har oljekaminen brukt det halve av det den brukte før uten QMI Dieselforbedrer.

  Det er samme oljekamina som har vert brukt hele tiden. Oljekamina er over 40 år gammel. In til vinteren 2013-2014 måtte kamina renses og byttes veiker rundt juletider. Dette til tross for nye veiker ved oppstart. Dette er mulig noe med ekstrem vær som vi har på Stadlandet. Mye vid/stormer. Denne vinteren har dette ikke vert nødvendig. Dette til tross for at også denne vinteren har vi hatt mange stormer. Etter min vurdering har dette fullt og helt med tilsetningen av QMI Dieselforbedrer å gjøre.
  Mvh Leidulf Hamnøy

Visa endast recensioner i Svenska ()

Skriv en recension

Din e-postadress kommer inte publiceras.