QMI bränsleförstärkare

$13,06$191,85

Dagens högteknologiska, höghastighetsmotorer med snäva toleranser tenderar att ha avlagringar på bränslet som kan orsaka motorproblem.
QMI Fuel Enhancer tar bort avlagringar och förbättrar förbränningen på ett enkelt och billigt sätt. Innehåller inte isopropanol, etanol eller metanol

Beskrivning

Tjänster

• Tar bort vatten genom att helt lösa det i bränsle. På så sätt används ett problem som vatten för att förbättra förbränningen.
• Rengör ventiler, insprutningsmunstycken och förbränningskammare från skadliga avlagringar
• Smörjer bränslepump, munstycken, ventiler, övre cylindrar och kolvar. Det förbättrar ”miljödieseln” avsevärt. Rengör hela bränslesystemet från bränsletanken till avgasröret.
• Ökar oktantalet i bensin.
• Förbättrar förbränningen för mer effektivitet och färre utsläpp av föroreningar.
• Fungerar som en katalysator för mer fullständig förbränning. Eliminerar knackande ljud från förbränningsprocessen.

Stoddard lösningsmedel / bensin; 232-489-3 30-60 %
Butylglykol; 203-905-0 15-40 %

Uppmärksamhet

För enOrsaker till organskador genom långvarig eller upprepad exponering. Farligt vid inandning. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Kan vara dödligt om det sväljs och kommer ner i luftvägarna. Farligt vid förtäring. Brandfarlig vätska och ånga. Upprepad kontakt kan leda till grov eller sprucken hud. Frätande för luftvägarna. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter; Om möjligt, ta bort alla kontaktlinser; Fortsätt skölja. VID FÖRTÄRING: skölj munnen; Framkalla INTE kräkning. VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och låt personen vila i en ställning som underlättar andningen. Innehåll/behållare kommer att levereras till godkänd insamlingsplats för farligt avfall. Andas inte in damm / rök / gas / dimma / ångor / aerosol. Förvara utom räckhåll för barn.

Mer information

Vikt Inte tillgänglig
Dimensioner Inte tillgänglig

Tekniskt datablad

Länk till tekniskt datablad

Säkerhetsdatablad

Länk till säkerhetsdatabladet

1 recension av QMI bränsleförstärkare

 1. andre@rocketdesign.no

  Oljekamin og bruk av QMI Dieselforbedrer.

  Tidligere år brukte vi fra 1200L til 1800L på en sesong. Alt etter hva hvilke temperaturer og stormer vinteren hadde å by på. 6.november 2014 ble oljekamina fyrt opp.
  11.mars 2015 ble tanken fylt på nytt. 412L + 1L QMI Dieselforbedrer.Altså 413Liter på 125 dager. Noe over 4 mnd. Regner en da på en snill måte så har oljekaminen brukt det halve av det den brukte før uten QMI Dieselforbedrer.

  Det er samme oljekamina som har vert brukt hele tiden. Oljekamina er over 40 år gammel. In til vinteren 2013-2014 måtte kamina renses og byttes veiker rundt juletider. Dette til tross for nye veiker ved oppstart. Dette er mulig noe med ekstrem vær som vi har på Stadlandet. Mye vid/stormer. Denne vinteren har dette ikke vert nødvendig. Dette til tross for at også denne vinteren har vi hatt mange stormer. Etter min vurdering har dette fullt og helt med tilsetningen av QMI Dieselforbedrer å gjøre.
  Mvh Leidulf Hamnøy

Visa endast recensioner i Svenska (0)

Skriv en recension

Din e-postadress kommer inte publiceras.