QMI Aquapel glasbehandling

$10,15

Aquapel Aquapel glasbehandling ger en mycket bättre sikt och överblick över vad du ser genom vindrutan när det regnar, snöar eller dimma.

Aquapel bygger på en teknologi som gör att Aquapels fluorkolväten reagerar permanent med glasytan. Denna beläggning blir så stark att den håller 6 gånger längre än konkurrerande silikonprodukter, även där torkarna fungerar. Sätt säkerheten i förarsätet, använd Aquapel.

 • 50 ml

Beskrivning

Fördelar

 • Mycket bättre sikt i trafiken när det regnar
 • Avvisar regn, snö och slask
 • Gör det lättare att ta bort is, snö, insekter och föroreningar
 • Är aktiv i flera månader, så mycket som 6 gånger längre än andra ledande glasbehandlingar

Mer information

Vikt0.2 kg
Dimensioner12 × 4 × 4 cm

Recensioner:

 

Eilif Opheim 30. maj 2013 kl 11:43
Till: Thor Johansen
Hej Thor

Det var ett tag sedan vi pratade. Det är bara bra med mig. Tidigare användning av PTFE har inte kontrollerats så noggrant av mig angående minskningen av bränsleförbrukningen förrän på senare år.

Har använt PTFE-produkter innan jag bytte till QMI som förebyggande på motorer i bilar, hydrauliska borriggar, grävmaskiner, gräsklippare och motorsågar med gott resultat

Jag kan garantera dina produkter.

Har nu två bilar, den ena går ca 9000 mil per år, den andra går ca 16000 mil.

Har provat Aquapel i två år med ny applikation varje år. Tidigare bytte jag torkare varje kvartal. Efter användning av Aquapel håller torkarna i ett år.

I år bytte vatten och frostskyddsmedel på bilarna. Sedan rengjorde jag kylaren men din QMI-kylare. Mycket gnäll kom ut. Sedan var det påfyllning av QMI kylsystembehandling, frostskyddsmedel PEAK (byts vart femte år) och vatten. Året därpå bytte jag termostater på båda bilarna. Sedan kollade jag slangarna och inne i motorns kylkanaler med inspektionskamera. Blev förvånad över hur rent det var. Slangarna var lika fina inuti som om de vore nya. Det har nu gått två år sedan behandlingen och kylvattnet är lika rent som när jag fyllde på det.

Behandlade även båda bilmotorerna med QMI intern motortvätt med efterföljande QMI motorbehandling och ny olja. Motoroljan var aldrig svart efter detta. På den tiden bytte jag olja var 5/6000:e km. Under processen med intern motortvätt minskade tomgångsvarvtalet och oljan som tappades ut var ingen trevlig syn. Efter QMI motorbehandling fick motorerna en mycket lugnare/jämnare gång. Detta var inte svårt att höra.

För ett år sedan bytte jag motorolja på bilarna, använde då din Royal Purple helsyntetisk 10W 40 motorolja. En bil har nu körts cirka 16 000 mil. Oljan är fortfarande lika fin att titta på. Har bytt oljefilter var 5000:e km på var och en av bilarna under denna period.

En bil har en automatisk växellåda. Bytte olja och använde Royal Purple MAX ATF Extra och QMI automatlåda. Bilen växlade mycket smidigare efter detta.

Bytte även servoolja på båda bilarna. Använde Royal Purple Max EZ Styrolja utöver QMI servobehandling.

På en bil fick jag en extra sänkning av bränsleförbrukningen när jag bytte servoolja på 0,8 dl.

Har fört logg i ca tre år på båda bilarna. Detta visar att bensinförbrukningen har minskat med ca 9 och 11 %.

Med vänliga hälsningar
Eilif Opheim

Recensioner

 1. Thor Johansen

  Eilif Opheim 30. mai 2013 kl. 11:43
  Til: Thor Johansen
  Hei Thor

  Det er en stund siden vi snakket sammen. Det står bare bra il med meg. Tidligere bruk av PTFE har ikke vært kontrolert så grundig av meg vedrørende reduksjon av drivstofforbruket før de siste årene.

  Har brukt PTFE produkter før jeg skiftet til QMI som forebyggende på motorer i personbiler, hydrauliske borerigger, gravemaskiner, gressklippere og motorsager med gode resultater

  Dine produkter kan jeg gå god for.

  Har nå to personbiler den ene går ca 9000 km pr år, den andre går ca 16000 km.

  Har prøvd Aquapel i to år med ny påføring hvert år. Tidligere byttet jeg vindusviskere hvert kvartal. Etter å ha benyttet Aquapel holder vindusviskerne i ett år.

  Skiftet dette året vann og frostvæske på bilene. Da renset jeg radiatoren men Deres QMI radiatorens. Det kom ut mye grums. Deretter var det påfylling av QMI kjølesystembehandling, frostvæske fabrikat PEAK (skiftes hvert femte år) og vann. Året etter skiftet jeg termostater på begge bilene. Da sjekket jeg slangene og innvendig i motorens kjølekanaler med inspeksjonskamera. Vart overrasket hvor rent det var. Slangene var like fine innvendig som om de var nye. Det er nå gått to år siden behandlingen og kjølevannet er like reint som da jeg fylte det på.

  Behandlet også begge bilmotorene med QMI innvendig motorvask med påfølgende QMI motorbehandling og ny olje. Motoroljen vart aldri svart etter dette. Den gang skiftet jeg olje for hver 5/6000 km. Under prosessen med innvendig motorvask sank tomgangsturtallet og oljen som ble tappet av, var ikke noe pent syn. Etter QMI motorbehandling fikk motorene en mye roligere/jevnere gange. Dette var ikke vanskelig å høre.

  For ett år siden skiftet jeg motorolje på bilene, brukte da Deres Royal Purple helsyntetiske 10W 40 motorolje. Den ene bilen er nå kjørt ca 16000 km. Fortsatt er oljen like fin å se til. Har skiftet oljefilter for hver 5000 km på hver av bilene i denne perioden.

  Den ene bilen har automatgir. Byttet olje og brukte Royal Purple MAX ATF Ekstra og QMI automatgir. Bilen giret mye jevnere etter dette.

  Skiftet i tillegg servoolje på begge bilene. Bruket de Royal Purple Max EZ Steering olje i tillegg QMI servobehandling.

  På den ene bilen fikk jeg en ekstra reduksjon på bensinforbruket når jeg skiftet servoolje på 0,8 dl.

  Har ført logg i ca tre år på begge bilene. Denne viser at bensinforbruket har gått ned med ca 9 og 11%.

  Med vennlig hilsen
  Eilif Opheim

Visa endast recensioner i Svenska ()

Skriv en recension

Din e-postadress kommer inte publiceras.