QMI Engine Treatment with PTFE

$54.99$244.17

• Reduced friction and wear
• Increases engine life
• Reduces heat transfer
• Increased performance
• Minor repairs
• Starts easier
• Less fuel consumption
• The oil lasts longer

Clear

Description

Benefits

• Reduced friction and wear
• Increases engine life
• Reduces heat transfer
• Increased performance
• Minor repairs
• Starts easier
• Less fuel consumption
• The oil lasts longer

QMI engine treatment is not an oil additive but a metal treatment. It does not change the properties of the oil. QMI motor treatment imposes a micro-thin coating of PTFE on the metal. This plastic coating has a number of advantages. Friction and wear are dramatically reduced, while power, torque and service life increase. The QMI engine treatment has the ASTM approved test Sequence IIIE, which is recognized worldwide and is approved by the engine manufacturers. This test shows a reduction in wear of as much as 88% compared to the reference oil.

Read what users are saying:

I started processing my Mercedes Actros 1844 2005 model with QMI at the end of 2008.

Less fuel consumption.

I think the effect of the QMI treatment began to show after about 40,000 kilometers driven. Diesel consumption fell from 4.57 liters per mile in 2008 and down to 4.18 liters per mile in 2009. That is almost 10%. Since I drive about 120,000 km a year, the saving is 4,680 ltr. times NOK 7.78 per liter that I paid in 2009. Ie NOK 36,410 or about NOK 3,000 per month. And since the price of QMI Engine Treatment and fully synthetic oil is not great, this will be pure net. I drive about 80,000 – 90,000 km on the oil change, but refill a liter of QMI Engine treatment after about 45,000 km. Otherwise I do not refill any other engine oil.

The engine pulls better.

The engine also gets a quieter and cleaner run that can be clearly heard. I drive up Lierbakken almost daily on the way to Oslo and have noticed that the car also pulls better. Previously I kept a speed of about 60 km / h with full load today I am at about 65 km / h. I am also in half gear right now than before and with lower speeds. I can safely recommend everyone to drive with QMI Motor treatment in their cars, at least I will not drive without.

With best regards
Peter Stenberg Drammen 23. 01. 2010

On the M / V Frihav belonging to Kopervik Shipping AS, engine washing was carried out in the summer of 1998, as well as engine treatment with QMI. The engine, a Noahb F26R 1320 Hp at 825 rpm had a lubricating oil consumption of about 35 liters per day. during, after 2-3 months the boat had a consumption of approx. 27 liters pr. day and night. During this period, it must be said that one piston and piston liner have been replaced. Some of the reduction in lubricating oil consumption can probably be attributed to this, but we are convinced that the QMI treatment had its savings. Fuel consumption was reduced by approx. 10 liters per hour. The boat was during our operation until mid-December, so we have no further experience regarding. lubricating oil consumption than these 6 months.

Oil consumption reduced by approx. 23% Fuel consumption reduced by approx. 5%

With regards
Sigvald Hystad

Additional information

WeightN/A
DimensionsN/A

Technical Data Sheet

Link to technical data sheet

SDS Environmental Information

Link to SDS Environmental Information

Watch video about a car treated with QMI running on 50% water and 50% antifreeze instead of lubricating oil. click here

Listen to car before and after QMI Motor treatment

4 reviews for QMI Engine Treatment with PTFE

 1. Thor Johansen

  Qmi, erfaring og spørsmål
  Harald Krog Øyehaug 7. mai 2019 kl. 09:30
  Til: “thorjoh@online.no” Hei,
  Tenkte eg ville dele erfaringer og stille eit spørsmål.
  Erfating:
  Eg har veldig god erfaring med QMI produkta. V70en 2,0t man. 2002 modell. Bilen fekk seg ei god behandling med QMI i luftinntaket, QMI bensintilsetning, motorvask og motorbehandling. Dette gjorde susen på den gamle bilen som i 2015 hadde ca 250.000 km på veien.

  I eit daglig brukt påkøyringsfelt var motorkrafta plutselig mykje kraftigare etter behandlinga. Sommardekka spann på tørr asfalt under akselerasjon i fart, noko den ikkje hadde gjort i mitt eige før. I dag i 2019 har den 327.000km på tellaren og er fortsatt sprek og god.

  XC90en, ein D5 2007 modell eg kjøpte i haust, hadde ei kraftig traktorkakling på tomgang, den forsvant med QMI motorvask og motorbehandling. Det høyrast ut som motoren går lettare og at ein suselyd i kupeen frå turboen forsvant samtidig på lave turtal i fart.

  Spørsmål:
  Automatgiret på XC90en girer av og til litt hardt mellom 3 og 4, og 5 og 6 giret. Ventilhuset er utpeika som syndaren av dei som kan slik. Mitt ønske er bytte automatgirolja og tilsette QMI automatgirbehandling. Samtidig lurer eg på å kjøpe eit Magnefine filter og sette på slangen før/etter automatgirkjølaren. Det er eit kombinert filter til smuss og metallpartikler. Eg lurer då på om filteret vil ta til seg QMI metallbehandlinga og tette filteret/ødelegge for QMI behandlinga?

  Vennleg helsing
  Harald

 2. andre@rocketdesign.no

  QMI Scandinavia Postboks 103
  3051 Mjøndalen

  QMI Motorbehandling med PTFE

  Jeg begynte å behandle min Mercedes Actros 1844 2005 modell med QMI på slutten av 2008. Jeg synes av virkningen av QMI behandlingen begynte å gi utslag etter ca 40.000 kjørte kilometer.

  Dieselforbruket sank i fra 4,57 liter pr mil i 2008 og ned til 4,18 liter pr mil i 2009. Dvs nesten 10%. Da jeg kjører ca 120.000 km i året blir besparelsen på 4.680 ltr. ganger 7.78 kr pr liter som jeg har betalt i 2009. Dvs kr 36.410 eller ca 3.000 kr pr mnd. Og da prisen på QMI Motorbehandling og helsyntetisk olje ikke er stor blir dette ren netto.

  Jeg kjører ca 80.000 – 90.000 km på oljeskiftet, men etterfyller en liter QMI Motorbehandling etter ca 45.000 km. Ellers etterfyller jeg ikke noe annen motorolje. Motoren får også en roligere og renere gange som tydelig kan høres.

  Jeg kjører nesten daglig opp Lierbakken på vei til Oslo og har merket at bilen også trekker bedre. Tidligere holdt jeg en hastighet på ca 60 km/t med fullt lass i dag ligger jeg i ca 65 km/t. Jeg ligger også i halvt gir høyre nå enn tidligere og med lavere turtall.

  Jeg kan trygt anbefale alle å kjøre med QMI Motorbehandling i sine biler, jeg kommer i hvertfall ikke til å kjøre uten.

  Med vennlig hilsen
  Peter Stenberg Drammen 23. 01. 2010

 3. andre@rocketdesign.no

  QMI SKANDINAVIA AS 13. mai 2005
  3050 Mjøndalen

  Vedrørende behandling av Motor, Glr, Hydraulikk og Styremaskin på reketråleren M/S Storm

  I januar 2005 behandlet vi vår Volvo Penta TAMD 122A (400 HK) med

  “QMI innvendig motorvask”, fylte på ny olje “Royal Purple”, helsyntetiske 15-40W, og behandlet motoren med ‘QMI metallbehandling”. i Dieselen hadde vi “QMI Drivstofforbedrer”.

  Resultat var ikke til å tro! Fra å bruke i snitt mellom 20-25 liter i timen, med en 1800 maskes Akratrål, gikk forbruket ned til mellom 11 – 15 liter. Motoren gar merkbart mye stillere, eksostemperaturen har gått ned ca 50 grader ved høy belastning. Temperaturen på motoren ligger også mer stabilt på mellom 85-90 grader, dette til tross for eventuelt høyere turtall og turbotrykk. Etter at vi gikk over til “Royal Purple” motorolje slipper vi å bytte olje hver 500 time. Vi skifter nå hver 2500 / 3000 timer.

  I vår byttet vi en del reimer/filtre/anoder på motoren ved “Hanstholm Skibsmedie” i Danmark. Vi fikk av dem beskjed om at maks turtall på maskinen er ca 1620 omdr. ved fult vriding på propellen. Om vi lette litt på “vængnen” skulle vi kunne oppnå maks 1800 omdr. Vi testet dette og oppdaget at ved fullt påslag/fulle “vænger” klarer vi i overkant av 1800 omdr. Letter vi litt vridningen på propellen, klarer vi mellom 1900-2000 omdr. At friksjonen er lavere, og torquen har økt etter behandlingen er det ingen som helst tvil om.

  Videre brukte vi å fylle ca 15-20 liter hydraulikkolje i mnd. Etter behandlingen med 25 liter “QMI Hydraulikkbehandling” har det ikke vært etterfylt de siste 4 mnd. Resultatet har blitt at vinsjene går roligere (mindre støy), blir ikke fullt så varme som for, og bruker til nå nesten ikke olje. På styremaskinen gikk det ca. en 1/2 liter i uke. Denne behandlet vi med “QMI Servobe-handling” og “QMI Lekkasjestopper”. Siden behandlingen har vi ikke etterfylt.

  Vi er 2 skift ombord. Den går mer eller mindre 24 timer i døgnet året rundt, med unntak av noen timer hver søndag og andre helligdager.

  Da forbruket er redusert med ca 60 %, sparer vi ufattelige 200 – 250 000.- i året. På motoren sparer vi 21 oljeskift i året.

  For oss er dette nesten for godt til å være sant, og vi tar frem kalkulatoren og regner snittforbruk vær gang vi bunkrer diesel. OMI anbefales på det sterkeste fra vår side!

  Med vennlig hilsen
  Karstein Rasmussen / M/S Storm Partrederi

 4. andre@rocketdesign.no

  Vedrørende QMI motorbehandling.

  På M/V Frihav tilhørende Kopervik Shipping AS ble det sommeren 98
  gjennomført motorvask, samt motorbehandling med QMI. Motoren, en
  Noahb F26R 1320 Hk ved 825 rpm hadde et smøreolje forbruk på ca 35 liter pr
  døgn. løpet av , etter 2-3 måneder hadde båten et forbruk på ca. 27 liter
  pr. døgn. I løpet av denne periode, må det sies at det er skiftet ett stempel
  samt stempelforing. Noe av reduksjonen i smøroljeforbruket kan nok
  tilskrives dette, men vi er overbevist at QMI behandlingen hadde sin besparelse.
  Drivstofforbruket ble redusert med ca. 10 liter pr time. Båten var under vår
  drift inntil medio desember, så vi har ikke noen videre erfaringer mht.
  smøroljeforbruket enn disse 6 måneder.
  Oljeforbruk redusert med ca. 23%
  Drivstoff-forbruk redusert med ca. 5%

  Med hilsen
  Sigvald Hystad

Show only reviews in English (0)

Add a review

Your email address will not be published.