QMI BENSIN/DIESEL-forbedrer

(1 kundeanmeldelse)
kr125,00kr1.836,00

Dagens high-tech, hurtiggående motorer, med små toleranser og innblanding av 10% ETANOL kan ØKE bensinforbruket og generere korrosjon. QMI Drivstoff-forbedrer løser dette med å absorbere fuktigheten i etanolen ved å skape sterke hydrogenbindinger mellom vann og bensin som senker forbrenningstemperaturen på en enkel og rimelig måte, samt sparer bensinforbruk.

Beskrivelse

Fordeler

• Fjerner vann fra innblandingen av etanol ved å oppløse det fullstendig i drivstoffet. På den måten blir et problem som vann og etanol (E10) brukt til å forbedre forbrenningen og gi mer effekt.

• Rengjør ventiler, innsprøytingsdyser og forbrenningskammer for skadelige avleiringer

• Smører drivstoffpumpe, dyser, ventiler, øvre del av sylinder og stempel. Den gir store forbedringer til “miljødieselen.” Rengjør hele drivstoffsystemet fra drivstofftanken til eksosrøret.

• Øker oktanet i bensin.

• Gir forbedringer til forbrenningen så det blir mer effekt og mindre utslipp av skadelige stoffer.

• Virker som en katalysator for mer fullstendig forbrenning. Fjerner banke lyder fra forbrenningsprosessen.

Stoddard solvent/rensebensin; 232-489-3                                       30-60 %
Butylglykol; 203-905-0                                                                               15-40 %

Fare

Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Farlig ved innånding. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Farlig ved svelging. Brannfarlig væske og damp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Etsende for luftveiene. VED KONTAKT   MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter; Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar  seg gjøre; Fortsett skyllingen. VED SVELGING: Skyll munnen; IKKE framkall brekning. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Innhold/beholder leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall. Ikke innånd støv/ røyk/ gass/ tåke/ damp/ aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Tilleggsinformasjon

Vekt I/A
Dimensjoner I/A

Teknisk Datablad

Link til teknisk datablad

Sikkerhetsblad

Link til sikkerhetsblad

1 omtale for QMI BENSIN/DIESEL-forbedrer

 1. Norsk bokmål

  andre@rocketdesign.no

  Oljekamin og bruk av QMI Dieselforbedrer.

  Tidligere år brukte vi fra 1200L til 1800L på en sesong. Alt etter hva hvilke temperaturer og stormer vinteren hadde å by på. 6.november 2014 ble oljekamina fyrt opp.
  11.mars 2015 ble tanken fylt på nytt. 412L + 1L QMI Dieselforbedrer.Altså 413Liter på 125 dager. Noe over 4 mnd. Regner en da på en snill måte så har oljekaminen brukt det halve av det den brukte før uten QMI Dieselforbedrer.

  Det er samme oljekamina som har vert brukt hele tiden. Oljekamina er over 40 år gammel. In til vinteren 2013-2014 måtte kamina renses og byttes veiker rundt juletider. Dette til tross for nye veiker ved oppstart. Dette er mulig noe med ekstrem vær som vi har på Stadlandet. Mye vid/stormer. Denne vinteren har dette ikke vert nødvendig. Dette til tross for at også denne vinteren har vi hatt mange stormer. Etter min vurdering har dette fullt og helt med tilsetningen av QMI Dieselforbedrer å gjøre.
  Mvh Leidulf Hamnøy

Show only reviews in Norsk bokmål (1)

Skriv en omtale

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.