QMI Dieselforbedrer

(3 kundeanmeldelser)
kr390,00kr920,00

Dagens high-tech, hurtiggående motorer, med små toleranser har en tendens for at avleiringer fra drivstoffet kan skape motorproblemer. QMI Diesel-forbedrer fjerner avleiringer og forbedrer forbrenningen på en enkel og rimelig måte. Inneholder ikke etanol eller metanol Se en Power Point presentasjon

Category: ,

Beskrivelse

Fordeler
Dagens high-tech, hurtiggående motorer, med små toleranser har en tendens for at avleiringer fra drivstoffet kan skape motorproblemer. QMI Diesel-forbedrer fjerner avleiringer og forbedrer forbrenningen på en enkel og rimelig måte. Inneholder ikke etanol eller metanol

• Fjerner vann ved å oppløse det fullstendig i drivstoffet. På den måten blir et problem som vann brukt til å forbedre forbrenningen.
• Rengjør ventiler, innsprøytingsdyser og forbrenningskammer for skadelige avleiringer
• Smører drivstoffpumpe, dyser, ventiler, øvre del av sylinder og stempel. Den gir store forbedringer til “miljødieselen.” Rengjør hele drivstoffsystemet fra drivstofftanken til eksosrøret.
• Gir bedre centantall i diesel.
• Gir forbedringer til forbrenningen så det blir mer effekt og mindre utslipp av skadelige stoffer.
• Virker som en katalysator for mer fullstendig forbrenning. Fjerner bankelyder fra forbrenningsprosessen.

Stoddard solvent/rensebensin; 232-489-3                                       30-60 %
Butylglykol; 203-905-0                                                                               15-40 %

Fare

Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Farlig ved innånding. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Farlig ved svelging. Brannfarlig væske og damp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Etsende for luftveiene. VED KONTAKT   MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter; Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar  seg gjøre; Fortsett skyllingen. VED SVELGING: Skyll munnen; IKKE framkall brekning. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Innhold/beholder leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall. Ikke innånd støv/ røyk/ gass/ tåke/ damp/ aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Tilleggsinformasjon

Vekt I/A
Dimensjoner I/A
Valg av enhet

1 liter, 2,5 liter, 5 liter, 208 liter

Teknisk Datablad

Link til teknisk datablad

SDS Miljøopplysninger

Link til SDS Miljøopplysninger

Presentasjon

Se presentasjon av besparelser

3 omtaler for QMI Dieselforbedrer

 1. Norsk bokmål

  Thor Johansen

  Oljekamin og bruk av QMI Dieselforbedrer. 11.mars 2015

  Tidligere år brukte vi fra 1200L til 1800L på en sesong. Alt etter hva hvilke temperaturer og stormer vinteren hadde å by på. 6.november 2014 ble oljekamina fyrt opp.
  11.mars 2015 ble tanken fylt på nytt. 412L + 1L QMI Dieselforbedrer.Altså 413Liter på 125 dager. Noe over 4 mnd. Regner en da på en snill måte så har oljekaminen brukt det halve av det den brukte før uten QMI Dieselforbedrer.

  Det er samme oljekamina som har vert brukt hele tiden. Oljekamina er over 40 år gammel. In til vinteren 2013-2014 måtte kamina renses og byttes veiker rundt juletider. Dette til tross for nye veiker ved oppstart. Dette er mulig noe med ekstrem vær som vi har på Stadlandet. Mye vid/stormer. Denne vinteren har dette ikke vert nødvendig. Dette til tross for at også denne vinteren har vi hatt mange stormer. Etter min vurdering har dette fullt og helt med tilsetningen av QMI Dieselforbedrer å gjøre.
  Mvh Leidulf Hamnøy

 2. Norsk bokmål

  Thor Johansen

  En liten historie jeg har erfart med QMI siden vi fikk det første partiet;

  Jeg har en BMW med bensinmotor som begynte å tulle litt i starten av desember og den fusket på tomgang og gikk urent også på høyere turtall. Dette varte i ca et par uker, og jeg satt bilen inn på verksted for diagnose.
  Der fikk jeg beskjed om at det enten var høytrykkspumpen for bensintilførsel eller en innsprøytningsdyse som var årsaken til problemet. De måtte eventuelt se nærmere på bilen for å kartlegge om det var pumpa eller dysa som var årsaken.
  Begge disse tingene er en svakhet på motoren til bilen min, så jeg hadde mistanken allerede før diagnosen til tross for at bilen ikke har gått langt.
  Den samme kvelden kjøpte jeg en flaske med QMI drivstoff-forbedrer og fylte på tanken i hht. anvisningene om mengde, og tok i litt ekstra den første gangen. Etter dette har jeg ikke hatt et eneste lite feilslag på motoren, og den starter og går som en drøm.
  I tillegg til dette er det tydelig tegn til at motoren går penere på tomgang, virker noe mer sporty, og har redusert drivstoff forbruket.
  Dette hadde jeg rett og slett ikke trodd var mulig, men jeg kan skrive under på at QMI drivstoff-forbedrer har spart meg for veldig mye penger, og at dette fungerer!

  En helt ærlig og morsom historie som jeg personlig har erfart på så kort tid ????

  Jeg har også en veteranbil som jeg tenker å teste radiatorrens, lekk-vekk og drivstoff-forbedrer på til våren når den skal ut fra garasjen, så det blir spennende! Det er en engelsk bil, så den har jo selvfølgelig hatt en tendens til å svette litt olje, så det blir spennende å teste om lekk-vekk kan fungere der.
  Ellers er egentlig bilen 100% feilfri, men artig å teste det på en gammel bil for å se om man kan merke noen forskjeller der også.

  Ha en fin dag!
  Med vennlig hilsen

  Jonas Groth Andersen
  Salg- og markedsansvarlig

Show only reviews in Norsk bokmål (2)

Skriv en omtale

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *