QMI BENSIN/DIESEL-forbedrer

kr125,00kr1.836,00

Dagens high-tech, hurtiggående motorer, med små toleranser og innblanding av 10% ETANOL kan ØKE bensinforbruket og generere korrosjon. QMI Drivstoff-forbedrer løser dette med å absorbere fuktigheten i etanolen ved å skape sterke hydrogenbindinger mellom vann og bensin som senker forbrenningstemperaturen på en enkel og rimelig måte, samt sparer bensinforbruk.

Beskrivelse

Fordeler

• Fjerner vann fra innblandingen av etanol ved å oppløse det fullstendig i drivstoffet. På den måten blir et problem som vann og etanol (E10) brukt til å forbedre forbrenningen og gi mer effekt.

• Rengjør ventiler, innsprøytingsdyser og forbrenningskammer for skadelige avleiringer

• Smører drivstoffpumpe, dyser, ventiler, øvre del av sylinder og stempel. Den gir store forbedringer til “miljødieselen.” Rengjør hele drivstoffsystemet fra drivstofftanken til eksosrøret.

• Øker oktanet i bensin.

• Gir forbedringer til forbrenningen så det blir mer effekt og mindre utslipp av skadelige stoffer.

• Virker som en katalysator for mer fullstendig forbrenning. Fjerner banke lyder fra forbrenningsprosessen.

Stoddard solvent/rensebensin; 232-489-3                                       30-60 %
Butylglykol; 203-905-0                                                                               15-40 %

Fare

Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Farlig ved innånding. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Farlig ved svelging. Brannfarlig væske og damp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Etsende for luftveiene. VED KONTAKT   MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter; Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar  seg gjøre; Fortsett skyllingen. VED SVELGING: Skyll munnen; IKKE framkall brekning. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Innhold/beholder leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall. Ikke innånd støv/ røyk/ gass/ tåke/ damp/ aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Tilleggsinformasjon

Vekt I/A
Dimensjoner I/A

Teknisk Datablad

Link til teknisk datablad

Sikkerhetsblad

Link til sikkerhetsblad

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Show only reviews in Norsk bokmål (0)

Bli den første til å omtale “QMI BENSIN/DIESEL-forbedrer”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.