QMI 3-trinns rens

kr150,00kr419,00

Trinn 1—Rens for drivstoffsystemet Et high tech formulert produkt konstruert for å rengjøre hele drivstoffsystemet fra drivstoff-tanken til eksosrøret. Dette konsentratet løser opp avleiringer av karboner, polymerer og andre forurensninger. Effektive rengjøringstensider rengjør innsprøytingsdyser eller forgasser, ventiler og forbrenningskammer. Det fjerner vann fra drivstoffet, smører innsprøytningsdysene, øvre del av sylinderen og ventilene, samtidig som den forbedrer forbrenningen og reduserer eksos utslipp. Trinn 2—Rens for motoroljesystemet Et oljebasert smørende rengjøringsmiddel som beskytter samtidig som det skånsomt og effektivt fjerner avleiringer og forurensninger i motoren. Inneholder friksjonsnedsettende midler som beskytter friksjonsflatene samtidig som det rengjør. Dette oljebaserte produktet er laget i den…

Category:

Beskrivelse

Trinn 1—Rens for drivstoffsystemet
Et high tech formulert produkt konstruert for å rengjøre hele drivstoffsystemet fra drivstoff-tanken til eksosrøret. Dette konsentratet løser opp avleiringer av karboner, polymerer og andre forurensninger. Effektive rengjøringstensider rengjør innsprøytingsdyser eller forgasser, ventiler og forbrenningskammer. Det fjerner vann fra drivstoffet, smører innsprøytningsdysene, øvre del av sylinderen og ventilene, samtidig som den forbedrer forbrenningen og reduserer eksos utslipp.

Stoddard solvent/rensebensin; 232-489-3                                       30-60 %
Butylglykol; 203-905-0                                                                               15-40 %

Fare

Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Farlig ved innånding. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Farlig ved svelging. Brannfarlig væske og damp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Etsende for luftveiene. VED KONTAKT   MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter; Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar  seg gjøre; Fortsett skyllingen. VED SVELGING: Skyll munnen; IKKE framkall brekning. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Innhold/beholder leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall. Ikke innånd støv/ røyk/ gass/ tåke/ damp/ aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn.

Trinn 2—Rens for motoroljesystemet
Et oljebasert smørende rengjøringsmiddel som beskytter samtidig som det skånsomt og effektivt fjerner avleiringer og forurensninger i motoren. Inneholder friksjonsnedsettende midler som beskytter friksjonsflatene samtidig som det rengjør. Dette oljebaserte produktet er laget i den hensikt å bli værende i motoren helt til neste oljeskift. I løpet av denne tiden vil produktet rengjøre hele oljesystemet.

Trinn 3—Rens for luftsystemet
En luftinntaks rens. Løser hurtig opp avleiringer og forurensninger fra luftinntak-manifold, ventiler, stempler og forbrenningskammer.
Middelet har langtidsvirkende effekt, da det over tid vil løse opp harde avleiringer med karbon og andre forurensninger, Det smører samtidig som det renser. Hjelper katalysatoren til å holde seg ren fra avleiringer, noe som vil gi renere avgasser. Inneholder ikke alkoholer som er skadelig for miljø og helse.

Stoddard solvent/rensebensin; 232-489-3                                       30-60 %
Butylglykol; 203-905-0                                                                               15-40 %

Fare

Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Farlig ved innånding. Gir alvorlige etseskader på hud og øyne. Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene. Farlig ved svelging. Brannfarlig væske og damp. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Etsende for luftveiene. VED KONTAKT   MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter; Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar  seg gjøre; Fortsett skyllingen. VED SVELGING: Skyll munnen; IKKE framkall brekning. VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at vedkommende hviler i en stilling som letter åndedrettet. Innhold/beholder leveres til godkjent mottaksstasjon for farlig avfall. Ikke innånd støv/ røyk/ gass/ tåke/ damp/ aerosoler. Oppbevares utilgjengelig for barn.
SDS Miljø opplysninger

Tilleggsinformasjon

Vekt 2 kg
Dimensjoner I/A
Valg av enhet

Hele pakken, Drivstoffforbedrer, Luftsystemrens, Motorrens

Teknisk datablad

Link til datablad

Demovideo

Link til demo video

SDS Miljø opplysninger

Link til SDS Miljøopplysninger

1 omtale for QMI 3-trinns rens

 1. Norsk bokmål

  andre@rocketdesign.no

  Har en passat B6 3c5 2.0 fsi fra 2006, som jeg gjerne vil ta litt vare på og lurte på hva som var å anbefale av stoffer og pakker til denne. Har tidligere kjøpt den 3 trinns rensen deres og den funket meget godt.
  Regnr. Dl46463
  Mvh
  Ivar Juell-Fjøsne

Show only reviews in Norsk bokmål (1)

Skriv en omtale

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *