QMI Hvitt lithium sprayfett med PTFE

kr266

QMI HVITT LITIUMFETT med PTFE, er et unikt høytytende universalfett gjort lett anvendelig på sprayboks. Dette fettet er skreddersydd for å løse de vanskeligste og mest utfordrende fettsmøringsproblemer i dagens industri, fiske, landbruk og transport. QMI HVITT LITIUMFETT går et skritt videre enn vanlig fettsmøring, da det belegger friksjonsoverflatene med et mikrotynt sjikt av PTFE (polytetrafluoretylen). Ideelt for bruk på metall mot metall smøring. Sprayboksen gjør det lett å komme til på vanskelige steder. Optimal ytelse fra -18°C til +187°C, anvendelig for bruk i alle værtyper, rustbeskyttende, og motstår penetrasjon av fuktighet selv under ekstreme forhold. Det «limer» seg fast med overlegent vedheng og overflatespredning. Dette fettet kan redusere smørefrekvensen med så mye som 5:1.

  • 1 sprayboks (369 gram)  Selges kun til profesjonelle
Varenummer: Q02550 Kategorier: , Stikkord:

Beskrivelse

Fordeler

• Lett å bruke
• Ren hvit farge
• Reduserer friksjon og slitasje
• Universal fett
• Tåler ekstremt høyt trykk
• Ekstreme temperaturer
• Totalt uoppløselig i vann
• Super vedheng og overflatespredning

Solvent naphtha; 265-191-7                                                   30 – 40 %

Fare

Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering. Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming. Brannfarlig aerosol. Gjentatt eksponering   kan gi tørr eller sprukket hud. Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud. Oppbevares utilgjengelig for barn. Benytt vernehansker/ verneklær/ vernebriller/ ansiktsskjerm. Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antennelseskilder. Røkning forbudt. Må ikke punkteres eller brennes, heller ikke etter bruk. Ikke innånd støv/ røyk/ gass/ tåke/ damp/ aerosoler. Beskyttes mot sollys. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER eller lege. Oppbevares innelåst. Vask eksponert hud grundig etter bruk. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C.

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.4 kg
Dimensjoner 7 × 7 × 21 cm

Teknisk Datablad

Link til teknisk datablad

Sikkerhetsblad

Link til sikkerhetsblad

Omtaler

Det er ingen omtaler ennå.

Bli den første til å omtale “QMI Hvitt lithium sprayfett med PTFE”

Din e-postadresse vil ikke bli publisert.