QMI EGR Rens – Tømmes i drivstoffet

kr249,00

Kan brukes sammen med EGR rens tatt gjennom luftinntak for økt effekt
QMI Rengjøring av EGR ventil, drivstoff og forbrennings system
Renser hele drivstoff og forbrenningssystem i løpet av en tankfylling. Gjenvinner full åpning i innjektorer. Rengjør karbon fra innsugsventiler og
forbrenningskammer. EGR ventil og DPF Forbedrer forbrenningen og gir mer kraft til motoren. Bringer tilbake «ny bil» drivstofforbruk. Reduserer utslipp av skadelig eksos.
En flaske på 354 ml er nok for 75 liter drivstoff, både diesel og bensin. Fyll i hele flasken opp i tanken.

ADVARSEL:
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H351 Mistenkes for å kunne forårsake kreft.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
EUH066 Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Anvendelsesområder
Til diesel, bensin og naturgass

Kategori:

Beskrivelse

Fordeler

  • Gjenvinner full åpning i innjektorer
  • Rengjør karbon fra innsugsventiler og
  • Forbrenningskammer, EGR ventil og DPF
  • Forbedrer forbrenningen og gir
  • Mer kraft til motoren
  • Brukes på diesel og bensin

Tilleggsinformasjon

Vekt 0.4 kg

Teknisk Datablad

Link til teknisk datablad

SDS Miljøopplysninger

Link til SDS Miljøopplysninger