QMI 3-trinns motorrens

kr100,00kr249,00

QMI Turborens Forurensninger i turbosystemet kan bygge seg opp over tid og lage avleiringer som begrenser lufttilførselen til motoren. Det vil redusere kompresjonen, øke drivstofforbruket og forårsake mange andre luftrelaterte problemer. QMI Turborens fjerner slike avleiringer og forhindrer at det oppstår slike problemer. Den innholder ingen aggressive stoffer som kan angripe overflaten av komponentene Fordeler

• Konsentrert og vannbasert, inneholder ikke white-spirit eller diesel
• Øker effekten
• For hver 3% effektøkning på turbolader synker drivstofforbruk 1%
• Inneholder smøremidler
• Fjerner avleiringer fra turboviftene
• Turboen går stillere
• Forlenger turboens liv

Nullstill
Varenummer: I/A Kategori:

Beskrivelse

Trinn 1—Rens for drivstoffsystemet
Et high tech formulert produkt konstruert for å rengjøre hele drivstoffsystemet fra drivstoff-tanken til eksosrøret. Dette konsentratet løser opp avleiringer av karboner, polymerer og andre forurensninger. Effektive rengjøringstensider rengjør innsprøytingsdyser eller forgasser, ventiler og forbrenningskammer. Det fjerner vann fra drivstoffet, smører innsprøytningsdysene, øvre del av sylinderen og ventilene, samtidig som den forbedrer forbrenningen og reduserer eksos utslipp.

ADVARSEL:
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H332 Farlig ved innånding.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H315 Irriterer huden.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H302 Farlig ved svelging.
H226 Brannfarlig væske og damp.   SDS Miljø opplysninger

Trinn 2—Rens for motoroljesystemet
Et oljebasert smørende rengjøringsmiddel som beskytter samtidig som det skånsomt og effektivt fjerner avleiringer og forurensninger i motoren. Inneholder friksjonsnedsettende midler som beskytter friksjonsflatene samtidig som det rengjør. Dette oljebaserte produktet er laget i den hensikt å bli værende i motoren helt til neste oljeskift. I løpet av denne tiden vil produktet rengjøre hele oljesystemet.

Trinn 3—Rens for luftsystemet
En luftinntaks rens. Løser hurtig opp avleiringer og forurensninger fra luftinntak-manifold, ventiler, stempler og forbrenningskammer.
Middelet har langtidsvirkende effekt, da det over tid vil løse opp harde avleiringer med karbon og andre forurensninger, Det smører samtidig som det renser. Hjelper katalysatoren til å holde seg ren fra avleiringer, noe som vil gi renere avgasser. Inneholder ikke alkoholer som er skadelig for miljø og helse.

ADVARSEL:
H412 Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H372 Forårsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H332 Farlig ved innånding.
H318 Gir alvorlig øyeskade.
H315 Irriterer huden.
H304 Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
H302 Farlig ved svelging.
H226 Brannfarlig væske og damp.

Tilleggsinformasjon

Vekt 2 kg

Datablad

Link til datablad

Demovideo

Link til demo video