QMI Diesel Enhancer

$21,20$86,39

Dieselbrændstofbehandling Norsk print Dagens højteknologiske højhastighedsmotorer, med små tolerancer, har en tendens til at forårsage aflejringer fra brændstoffet og skabe motorproblemer. QMI Diesel-forbedrer fjerner aflejringer og forbedrer forbrændingen på en enkel og overkommelig måde. Indeholder ikke isopropanol, ethanol eller methanol

Se en Power Point-præsentation

Ryd

Beskrivelse

Fordele
Dagens højteknologiske højhastighedsmotorer med små tolerancer har tendens til at have aflejringer fra brændstoffet, hvilket kan skabe motorproblemer. QMI Diesel-forbedrer fjerner aflejringer og forbedrer forbrændingen på en enkel og overkommelig måde. Indeholder ikke isopropanol, ethanol eller methanol

• Fjerner vand ved at opløse det fuldstændigt i brændstoffet. På denne måde bruges et problem som vand til at forbedre forbrændingen.
• Rengør ventiler, indsprøjtningsdyser og forbrændingskamre for skadelige aflejringer
• Smører brændstofpumpe, dyser, ventiler, øvre cylinder og stempel. Det gør store forbedringer til “miljødieselen.” Rengør hele brændstofsystemet fra brændstoftanken til udstødningsrøret.
• Giver bedre procenter i diesel.
• Giver forbedringer af forbrændingen, så der er mere effekt og mindre udledning af skadelige stoffer.
• Fungerer som en katalysator for mere fuldstændig forbrænding. Fjerner bankelyde fra forbrændingsprocessen.

Stoddard opløsningsmiddel/benzin; 232-489-3 30-60 %
Butylglycol; 203-905-0 15-40 %

Fare

ForåÅrsager til organskader ved langvarig eller gentagen eksponering. Farlig ved indånding. Forårsager alvorlige forbrændinger på hud og øjne. Kan være dødeligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene. Farlig ved indtagelse. Brandfarlig væske og damp. Gentagen eksponering kan give tør eller revnet hud. Ætsende for luftvejene. VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter; Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis det er muligt; Fortsæt med at skylle. VED INDTAGELSE: Skyl munden; Fremkald IKKE opkastning. VED INDÅNDING: Flyt personen til frisk luft og sørg for at hvile i en stilling, der letter vejrtrækningen. Indhold/beholder afleveres til godkendt modtagestation for farligt affald. Indånd ikke støv / røg / gas / tåge / dampe / spray. Holde utilgængeligt for børn.

Yderligere information

VægtN/A
StørrelseN/A

Teknisk datablad

Link til teknisk datablad

SDS Miljøoplysninger

Link til SDS Miljøinformation

Præsentation

Se præsentation af besparelser

Anmeldelser

 1. Thor Johansen

  Oljekamin og bruk av QMI Dieselforbedrer. 11.mars 2015

  Tidligere år brukte vi fra 1200L til 1800L på en sesong. Alt etter hva hvilke temperaturer og stormer vinteren hadde å by på. 6.november 2014 ble oljekamina fyrt opp.
  11.mars 2015 ble tanken fylt på nytt. 412L + 1L QMI Dieselforbedrer.Altså 413Liter på 125 dager. Noe over 4 mnd. Regner en da på en snill måte så har oljekaminen brukt det halve av det den brukte før uten QMI Dieselforbedrer.

  Det er samme oljekamina som har vert brukt hele tiden. Oljekamina er over 40 år gammel. In til vinteren 2013-2014 måtte kamina renses og byttes veiker rundt juletider. Dette til tross for nye veiker ved oppstart. Dette er mulig noe med ekstrem vær som vi har på Stadlandet. Mye vid/stormer. Denne vinteren har dette ikke vert nødvendig. Dette til tross for at også denne vinteren har vi hatt mange stormer. Etter min vurdering har dette fullt og helt med tilsetningen av QMI Dieselforbedrer å gjøre.
  Mvh Leidulf Hamnøy

Show only reviews in Dansk ()

Tilføj en anmeldelse af varen

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.